Adresse: Gåsavikja 17, 4230 Sand   l   Tlf kontor: 414 02 650   l   Tlf avfall: 916 29 730   l   E-post: post@suldalrenovasjon.no

Farleg avfall

Frå og med mai 2016 må alle firma som leverer farleg avfall fylle ut deklarasjonsskjema elektronisk. Me i Suldal Renovasjon stiller gjerne med gode råd i opplæringsfasen, dette utan kostnad sidan de vel oss som renovatør på farleg avfall. 

 
Ta kontakt med Ole Andre tlf: 92445193 
 
Før me kan bistå med hjelp, så må de som bedrift opprette ei fullmakt til Suldal Renovasjon, sjå link her for oppretting av fullmakt

Dette må gjerast av den som har signaturrett i bedrifta. 
 
Dette er bestemt av Miljødepartementet og må gjennomførast i alle selskap og bedrifter. Suldal Renovasjon tar diverre ikkje imot farleg avfall frå bedrifter som ikkje er elektronisk deklarert etter 1. mai 2016.
 
Dette gjeld for alle typar farleg avfall, også kreosot/imp.treavfall, asbest, golvbelegg/vinyl, klorparafinvinauga, pcb - ruter mm. 
 

SKAL DU RESTAURERE ET BYGG SOM ER BYGGET FØR 1980
Ler mer om dette HER


Ta gjerne kontakt dersom de har spørsmål! 

Beste helsing
Suldal Renovasjon AS
Rigmor Erfjord
Levert av  
mangadexmangadex