Adresse: Gåsavikja 17, 4230 Sand   l   Tlf kontor: 414 02 650   l   Tlf avfall: 916 29 730   l   E-post: post@suldalrenovasjon.no

Suldal Renovasjon AS

Suldal Renovasjon AS tilbyr tenester innan behandling av farlig avfall og containerutleige.  Me leiger ut containerar i alle storleikar, både til bedrifter og private. 


Du kan vere trygg på at avfallet du leverer frå deg blir behandla på ein miljøvennleg måte i sorteringsanlegget vårt. 
Levert av  
mangadexmangadex